Csongrádi Települési Értéktár
Templomok
Csongrádi Nagyboldogasszony Plébánia

Adatok


Cím: 6640 Csongrád, Kossuth tér 4.

Telefon: 06-63/475-027Ismertető: Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. A szabadon álló, délre néző, egyhajós, középtornyos épületbe három lépcsőmagasítású főbejárat vezet. A kapu felett a kőkeretben a kegyúr, a Károlyi család címere látható. 1769-ben mondta benne az első misét Vincze István plébános a mai Szent Anna oltárnál, a főoltár csak 1791-92-ben lett kész. 1778-ban épült az első orgona, és azzal egyidőben a üzérdíszes szószék. Tornyot csak 1784-ben emeltek, a következő évben óra és harang került bele. 1886-ban a tornyát megemelték, 1910-ben karzat készült és vásároltak egy új orgonát a Rieger gyárból. A különlegesen széphangú hangszert néhány éve újították fel. A templombelsőt utoljára 1914-15-ben festette Lohr Ferenc és Tari Lajos. A freskókat is ők készítették. A barokk jellegű templom félköríves, félkupolás szentélyében áll a feketemárvány alapú főoltár, rajta a fehér márványból készült tabernákulum, kétszárnyú, faragott, aranyozott faajtóval. A főoltár felett Mária mennybevitelét ábrázoló oltárkép, 1917-ben festette Tari Lajos, amely a velencei Frári templomban látható Tiziano: Assunta képének másolata. Felette barokk szoborcsoport, a félkipolán freskók. Az oltártól jobbra-balra két féloszlop Szent István és Szent László szobrával. Ugyancsak a két szent királyunk képe látható az oldalfalakon. A szentély két oldalán egy-egy toldaléképület. Keleti oldalon a sekrestye, a nyugatin a keresztelő kápolna. A háromszakaszos hajó szentély felőli részén, a keleti oldalon van a falra erősített, dúsan aranyozott, baldachinos szószék, a négy evangélista szobrával. A mozgást kifejező alakokhoz jelképeik tartoznak. Keleti oldalon az oltárfülkében Szent Anna oltára. Az oltárképet Vannay Ferenc festette a múlt század utolsó évtizedében. Vele szemben a nyugati oldalon Nepomuki Szent János oltára áll. A két barokk oltár felépítése nagyon hasonló. A szentély és a hajó találkozásánál a lourdesi oltár, 1886-ban emelték. A hajó középső szakaszában mindkét oldalon egy-egy oldalkápolna. Bejáratuk mellett két mellékoltár, a Szent Kereszt és a Fájdalmas Anya oltára. Oltárképeiket Piroska István csongrádi festő készítette 1910-ben. A mennyezeti freskók közül említésre méltó az Angyali üdvözlet, a Jézus születése, és a középső, melyen Szent István felajánlja a koronát és az országot Máriának. A templom búcsúja augusztus 15-én van. Legemlékezetesebb volt a Mindszenti József hercegprímás vezetésével 1947 augusztusában tartott Tiszai Mária Napok.

Nyitva tartás: Miserend: Hétfő 7:00 és 18:00 Kedd 7:00 Szerda 7:00 és 18:00 Csütörtök 18:00 Péntek 18:00 Szombat nincs szentmise Vasárnap 8:00 10:00 és 18:00

Térkép


Képek


 
Nepomuki Szent János templom

Adatok


Cím: 6647 Csanytelek, Kossuth utca 10.

Telefon: 06-63/478-029

Ismertető: A mai klasszicistastílusú, ikertámpilléres templom 1841-42 között épült. Renoválták 1897-99 között. Fő- és mellékoltárokat, szószéket és új orgonát is kapott 1904-ben. A Váci Egyházmegyétől 1993-ban a Szeged-Csanádi Egyházmegyéhez került.

Térkép


Képek


 
Szent István király templom

Adatok


Cím: 6645 Felgyő, Templom utca 1.

Ismertető: A település központjában található a Szent István templom, mely az István-kori templomromot rejtő Gedahalom szomszédágában épült fel. 1990-ben tették le az alapkövét. A Szent István templom építésének fővédnökségét, Habsburg Regina főhercegasszony vállalta, aki fiával látogatott el az alapkőszentelésre és letételére. 1993. augusztus 22-én a váci megyéspüspök Keszthelyi Ferenc szentelte fel és adta át a hívőknek. Hatalmas szerepet vállalt a templom építésének szervezésében, lebonyolításában Zsótér Antal kanonok úr. A templomot Markolt László építészmérnök tervezte.

Nyitva tartás: Miserend: Vasárnap 11:00

Térkép


 
Szent József templom és plébánia

Adatok


Cím: 6640 Csongrád, Piroska János tér 4.

Telefon: 06-63/483-063Ismertető: Az építkezés 1927-28-ban történt Bauer Gyula és Schmitter Ernő, budapesti építészek tervei szerint, Koncz Péter hódmezővásárhelyi építész kivitelezésével. Róma-városi ókeresztény bazilika stílusban. Az építkezéshez a nép pénzadományokkal és munkával járult hozzá. A templomot 1930. június 15-én Hanauer Árpád István püspök Szent József oltalma tiszteletére felszentelte. A templomépület hossza: 29,75 m, szélessége: 17,20 m (a szentély keskenyebb). A torony magassága: 20 m, sisakkal együtt 26,50 m. Főoltár (szembemiséző oltár) és liturgikus tér bútorai 1979-ben készültek Vitai Attila tervei szerint Tánczos János kivitelezésével a hívek adományaiból. A szentségi oltár az Óberbauer cég munkája 1930-ból. Ajándékozta: Csanyi Forgó Józsefné. Szent József szobra: (170 cm) 1950-ből való, Palkovics Lajos szobrászművész munkája. A kereszt (hossza: 340 cm, rajta Krisztus szobra 120 cm). A ferences szerzetesek pécsi műhelyében készült 1944-ben. Ajándékozta: Vári Mátyásné, Donka János és neje. A szószék 1930-ból való az Óberbauer cégtől, ajándékozta: Forgó Mihály és Kocsis Veronika. A szentélyben lévő négy angyalszoborból kettőt Nagypál János ajándékozott hálából, amiért a Világháborúban a ruháját nyolc helyen golyó szakította át, de neki semmi sérülést sem okozott. A szobrok 1942-ből valók. A bükkfa padok (20 db.) 1930-ból valók. Szent Ferenc oltár a hívek adományaiból készült: 1984-ben. Tervezte és készítette: Tánczos János. Szobor mérete: 128 cm. Szent Antal oltár 1939-ből való. Tervezte: Oberten Odiló csongrádi ferences szerzetes, készítette: Benke Ferenc, ajándékozta: Palásthy György és Kovács Lajos és neje: Palásthy Rozália. A szobor mérete: 128 cm. Mária kápolna: Bejárattól jobbra tölgyfa oltárral és Piéta szoborral (110 cm) az Oberbauer cégtől 1941-ből való többek adományából. Templomunk berendezése a ferences áhítatirányt mutatja. Az orgona: 2 manuálos, 30 regiszteres, 1943-ból való a Rieger cégtől. A harangok 1930-ból valók a Szlezák cégtől. Szent Antal harang: 153 kg, Szent Imre harang: 99 kg. A harangok villanyosítása 1980-ban történt. A templom külső restaurálása a hívek adományaiból történt 1980-ban, ekkor a templomot Bánk József érsek-püspök Szent József az egyház oltalmazója tiszteletére benedikálta. A templom fűtése a hívek adományaiból 1984 óta földgázzal történik. Ez a templom plébániai templom, ami azt jelenti, hogy a város körülhatárolt részén - belterületen a Gőzhajó utca - Somogyi Béla utca - Vasút utca vonalától nyugatra eső városrészen, a külterületen a 451. számú műút és Tisza közti tanyavidéken és Bokroson - lakó híveknek ez a saját temploma.

Nyitva tartás: Miserend: Hétfő nincs szentmise Kedd-Szombat 17:00 Vasárnap 08:30

Térkép


Képek


 
Szent László Templom

Adatok


Cím: 6648 Csongrád-Bokros, Bokros utca 27.

Telefon: 06-63/483-073

Ismertető: A templom leírása röviden: Hossza : 21 méter, szélessége :11 méter, a torony magassága a kereszttel együtt 20 méter. A templom belső tere 114 négyzetméter, felette a kórus 26 négyzetméter. Először az ülőhelyeket székek biztosították, ma már fűthető padok állnak a hívők rendelkezésére. A padokat Szűcs László asztalos készítette. A templom összességében mintegy 100 fő befogadására alkalmas. A két oldalszárny a sekrestyét és a közösségi termet foglalja magába. Kialakítottak még egy gyóntató fülkét és vizesblokkot is. A templom fő helyét a miséző oltár és mögötte az oltárszekrény foglalja el. Fölötte templomunk védőszentjének Szent Lászlónak fából faragott szobra áll. Ezzel akartunk emléket állítani a volt Szent Lászlói területrész egykori iskolájának és miséző helyének, ahol évtizedeken keresztül igen színvonalas nevelés, tanítás és hitélet folyt a környélen lakók legnagyobb örömére. Szent László királyunk szobrát Simmer Sándor fafaragó készítette. A Szentélytől balra látható egy nagyméretű tölgyfakereszt, rajta fémből készült korpusz - Ohman Béla alkotása. A templomban látható Keresztelőkút Simmer Sándor fafaragó népművész munkája. Templomunk másik nevezetessége az egyedi és lehet, hogy első látásra szokatlan Keresztút, amely ezen a vidéken gyakran használt fűzfavesszőből és kukoricacsuhéból készült. Az országban ez a második ilyen alkotás. ( 2001-ben. A másik egy veszprémi család tulajdonában van. ) Tartós és a környezetbe illő mestermunka. A templom belső, oldalsó falain láthatóak a stációk jellemző csuhészobrai. Nagyon sokan megcsodálták már a művészi alkotásokat. Készítette: Lakóné Vincze Ildikó szegedi csuhészobrász. 38 országba kerültek csuhészobraiból. A szobrokat tartó vesszőkosárkák Böröczki Ágnes kosárfonó munkái. Mindketten a Dél-Tisza menti " Napsugaras Egyesület " tagjai. A templom bejárata akadálymentesített, így az idősek és tolószékbe kényszerültek is könnyen bejuthatnak. A templom előtti kő feszületet 1988-ban a szentév emlékére készítették és az akkori imaház kertjében állították fel.

Nyitva tartás: Miserend: Vasárnap 16:00

Térkép


Képek


 
Szent Máté templom

Adatok


Cím: 6646 Tömörkény, Templom utca 2.

Ismertető: Római katolikus temploma - 1903-ban épült Szent Máté tiszteletére. Fõoltárát Szent Máté életnagyságú szobra díszíti. Anyakönyvet 1894-tõl vezetnek.

Térkép


Képek


 
Szent Rókus templom

Adatok


Cím: 6640 Csongrád, Szent Rókus tér 62/475.

Telefon: 06-63/475-027

Ismertető: Egy katonai raktárnak használt épületből alakították ki templomnak, 1722-ben. 1784-től a pestis ellen védelmet remélők szentjének, Szent Rókusnak a temploma. Tornyának alapjait 1818-ban rakták le, szentéjét valószínűleg egy török kori nyolcszögletű épület maradványaira emelték. Stílusa barokk. A Szent Rókust ábrázoló oltárképet Körvey György festette, 1869-ben. A szentély olajfestménye Mária mennybemenetelét idézi. Két mellékoltár helyezkedik el a hajóban, az egyiket gr. Károlyi Sándor titkára, Linker Mihály állíttatta faragott családi címerrel, a másik Szent Anna oltára. 1947-ben készültek el Borsa Antal és Endrédy György mennyezetképei, amelyek a csongrádi ember életét mutatják be; az egyiken halászokat, kubikosokat Máriával és a Nagyboldogasszony templommal, a másikon Jézust, a Szent Rókus-templom előtt fiatalokkal, aratókkal láthatjuk. Orgonája 1926-ban felszerelt Angster típusú. A templom előtt álló barokk szobor, Máriát ábrázolja halott fiával.

Nyitva tartás: Miserend: Szombat 18:00

Térkép


Képek