Csongrádi Települési Értéktár
Szabadidős programok
Csongrád - Bokros bortúra

Adatok


Ismertető: Kerékpárral a Tiszaoldalon Bokros pusztáig (9 km) – kilátó torony – borkóstoló – 3-4 személyes túrakenukkal evezés a csongrádi Körös-torokig (10 km). A program időtartama: 5 óra Résztvevők száma: max. 10 fő Igény esetén pincelátogatással egybekötött borkóstoló szervezése nagyobb csoportok számára is. Jelentkezni lehet: Dragon Tibor Tel.: 60-30/398-5670 E-mail: dragontibor55@invitel.hu

Képek


 

Ellés-Monostor

Adatok


Ismertető: Csongrádtól ÉNY-ra, a Tisza túloldalán, a pontonhídtól kb. 3 kilométerre A Bor-Kalán nemzetség monostora a XI. századtól a XVI. század közepéig állt fenn. Az első írásos emlék róla 1306-ból származik. Értékes régészeti lelőhely, de nem épült ki, mint idegenforgalmi nevezetesség. Ellésmonostort két oklevél is (1306,1326) ősi Bár-Kalán nemzetségi birtoknak mondja, ennek ellenére elég későn, 1306-ban említi először írott forrás.3 A nemzetség Ond honfoglaló vezér fiától, Etétől származtatta magát. A Kalán és a Bár kettős elnevezésre hiteles adat nincs, az oklevelekben a családtagokat hol az egyik, hol a másik nemzetségnévvel említik.4 A nemzetség közös őse Karácsonyi szerint a 12. század első felében élhetett.5 Először Baranya megyében, Szekcső és Mohács között települtek le, legrégibb birtokszerzeményük Szer és környéke, valamint a Csongrád és Alpár között fekvő terület volt.6 A Bár-Kalánok birtokait a 12. század végéről, Anonymus felsorolásából ismerjük (amit okleveles adatok is alátámasztanak): az Alföldön, Szer és Alpár között - Szer, Tömörkény, Ellés, Alpár egy része, valamint Szeg, Körtvélyes, Vásárhely Csongrád megye), Ikerhalom és Koxol (egykori Csanád vagy Torontál megye), Szekcső, Baár, Csele, Jenő, Nana.7 Magáról a nemzetségről először a 12. század második feléből Kalán püspökkel, „a nemzetség nagyra emelkedésének egyik szerzőjével" kapcsolatban olvashatunk. 1183-tól 1218-ig említik az oklevelek, ő maga 1150 táján születhetett. 1181-1183 között III. Béla király kancellárja volt, 1187-1188-tól 1218-ig pécsi püspök; 1193-1194-ben Horvát- és Dalmátország kormányzója volt.8 A Bár-Kalán nemzetség a. 12. század végén,9 de legkésőbb a tatárjárás előtt10 öt ágra oszlott (a hatodik az egyházi pályát választó Kalán püspök volt). Ezek közül I. Izsép ágából származtatható az Ellési/Ellősy család, amely annak legidősebb hajtása volt.11 Karácsonyi az 1265-1267 között kelt oklevelekben szereplő II. Istvánt (I. Baár/Bor dédunokáját) tartja a család ősének.12 Az Ellésiek birtokai voltak: Ellés, Márna, Szelevény, Bökény, Tőke - egymással szomszédos területek, valamint Szer, Pétermonostora, Szentandrás (ma Dóc), Anyás, valamint Sód és Körtvélyes. 1413-tól Szebény, Émen és Tótfalu birtokokat (Baranya megye) felesben az Ellési és a Szeri Pósa család kapta. 1501-ig bizonyosan az Ellési család leszármazóinak kezén voltak.

Képek


 

Kerékpárút a Tisza partján

Adatok


Ismertető: Egy élménydús kirándulásra invitáljuk Önöket a Tisza gáton, a Csongrádot Szentessel összekötő közúti hídtól a csongrádi Öregszőlőkig húzódó kerékpárúton. A túra programja kilenc megállóhelyet, helyszínt érint úgy, hogy szinte mindegyikről lehetőséget kínál – letérve a töltésről – újabb élménnyel szolgáló látnivaló megközelítésére. 1. helyszín: A csongrádi közúti híd és a töltés kereszteződése Azon a helyen, ahol ma a közúti híd biztosítja a Tisza feletti forgalmat, a honfoglalás időszakában Árpád katonái tutajokon és bőrtömlőkön keltek át a folyón. Túraajánlat: - Csanytelek, Labodári holtág - Vidre-torok, Felgyő 2. helyszín: A vasúti híd csongrádi oldala Erről a helyszínről a Tisza jobb partján könnyen megközelíthető a Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola vadászati gyakorlópályája. E lőtér ad otthont évek óta a nemzetközi koronglövő versenyeknek. 3. helyszín: Csongrád alatt, a Holt-Tisza felső fokánál a töltés tetején Az 1855-ben meginduló folyószabályozások során a Tisza jobb partján lévő hatalmas kanyart – mely eddig délről, nyugatról és északról körülzárta Csongrádot – levágták, s ezzel kialakult napjaink egyik kedvelt horgászhelye és a vízisport élet központja. 4. helyszín: A Körös folyó torkolatával szemben, a Tisza jobb partján, a víz szélén A Tisza jelentős mennyiségű hordalékot hoz, amiből a szemcsés homokot a Körös vizének lassító hatására a torok fölött lerakja. Ebből a város keleti végétől a torokig, a Tisza jobb partján széles és hosszú tengerpartra emlékeztető homokpad keletkezett. Ez a közkedvelt Körös-toroki strand, amely alacsony vízálláskor kitűnő kikapcsolódási lehetőséget nyújt a nap és a víz szerelmeseinek. Túraajánlat: - vízitúra a Tiszán a pontonhídig, - a Körösön a kb. 6 km-re lévő egykori duzzasztóig 5. helyszín: Kígyó utca sarka, fenn a töltésen Az előttünk lévő városrész az egykori Csongrád helye. A Tisza egyik kanyarulata körbeölelte a hajdani települést, így csak nyugati irányba tudott terjeszkedni. Ezért nőtt túl rajta a város és őrződött meg ebben az állapotában a városrész, amelyet mi belvárosnak hívunk. A népi építészeti műemlékegyüttest alkotó házak vályogból épültek, tetejüket nád fedi, faluk fehérre meszelt és aljuk feketével van elhúzva. Különleges hangulatot árasztanak kicsi ablakaikkal, egyszerű , de mégis beszédes oromzataikkal, az utca vonalától ki-be ugráló kerítésekkel. Látnivalók: - Szervátiusz Tibor Életfa című szobra, - a Gyökér utca 1. szám alatt lévő Múzeumház, - az Öregvár utca népi építészeti remekei, - a Várköz utca északi végén lévő Kézműves alkotóház. 6. helyszín: A Szent János-i kiserdő keleti vége (a töltés tetejéről) E helyszínről érdemes elmenni a szomszédságban lévő Szent Rókus templomhoz. Az árnyas fák karéjában megbúvó takaros templom a parasztbarokk építészet szép példája. 8. helyszín: A Liliom utca északi sarka, a töltés tetején Innen rövid kitérővel a mai városközpontba látogathatunk el. Gyönyörködhetünk a Városháza, Nagyboldogasszony-templom és a Batsányi János Gimnázium épületeinek harmóniájában, megnézhetjük a Tari László Múzeum kiállítását és megpihenhetünk a Szentháromság téri parkban. 9. helyszín: A pontonhíd város felőli vége A napjainkra muzeális értékűvé vált pontonhíd eredetijét 1896. augusztus 30-ára állították fel, hogy összeköttetést biztosítson a város és a nagyréti birtokok között. A híd még mindig rendkívül fontos kapocs, hisz ez az egyetlen, többé-kevésbé állandó útvonal, amely segítségével a Nagyrét, valamint a Dél-Tiszazug falvai Csongrád felől, megközelíthetők. Túraajánlat: - Csongrádi Művésztelep, Öregszőlők - Ellés monostor Jelentkezni lehet: TOURINFORM CSONGRÁD Telefon/fax: 06-63/570-325 E-mail: csongrad@tourinform.hu

Képek


 

Köröszugi túraútvonal

Adatok


Ismertető: A túraútvonal Csongrád határában a Tisza és a Körös folyó által közbezárt, érintetlen természeti környezetben a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Területen helyezkedik el. Mintegy 27 km hosszú túraútvonal hat pihenőhellyel várja a természetjárókat és kerékpárosokat. A pihenőhelyeken információs táblák hívják fel a figyelmet a természeti és kultúrtörténeti értékekre. A túrán a résztvevőknek lehetőségük van egyedi természeti értékek megismerésére. Kiinduló állomás Csongrád Kereszt tér 1. pihenőhely Justin Gátőrház (1,7 km) A pontonhídon átkelve a hullámtéren átvezető műút mentén árnyat adó 60-80 éves idős füzekből, fekete és szürke nyárakból állófasor mentén érhetjük el a Körös-zugi töltést. A gát tövében május végén nyári tőzikét, augusztus végén, szeptemberben tiszaparti margitvirágot találhatunk. 2. pihenőhely Külső- Elléspart (2.2 km) Az úton jó rálátás nyílik a Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület tanyavilágára. A szántókon aratás után egerészölyvek keresi táplálékukat. Külső-Elléspart dunai eredetű Parti dűnéje tűnik fel. Balra fordulva a rompán lemenve a hullámtérre bejuthatunk e kétcsúcsú dűne másik kiemelkedésére, Belső-Elléspartra, ahol Ellésmonostor 11. századi bencés apátság romjait tekinthetjük meg, majd feltűnik a Tisza magaspartja. További látnivalók: a Nagy-Gombás gémtelepei, az Ellésparti Holt-Tisza. 3. pihenőhely Farkas gátőrház (2.8 km) A kubikerdők idős, ősi állapotokat idéző állománya tűnik fel. A vízzel telt kubikokban gázlómadarak keresik táplálékukat. Különösen kedvelik e madarak a Madárvárta nevezetű vízállást, ami az Ellésparti Holt-Tisza hullámtérre átnyúló felső foka. A kiszáradt füzeken szürke gémek, kis és nagy kócsagok, fekete gólyák pihennek. 4. pihenőhely Mámairéti Holt-Tisza (5.0 km) A Kablát-szigetnél elhagyjuk a Tisza töltését és jobb kéz felé fordulunk lemenve a rompán az első dűlőúton. Később ismét jobbra fordulunk s elérjük a Mámairéti Holt-Tisza egyik bőrhídját. Igen sokféle madárral találkozhatunk itt. Búbos vöcsök, bakcsó, törpe gém, szürke gém, nádi énekesek, sőt még fattyúszerkő is előfordulhat. A Pintér átjárónál a kilátás még tágasabb. A vízen védett rucaöröm és sulyom látható. 5. pihenőhely Tőkefoki gátőrház (8.0 km) Nagyréti viszonylatban igen jó útviszonyok közt folytatódik az út, hisz majd 4 km-en át Betonúton haladunk. 3 km után az út kissé emelkedni kezd. Ez a Varhát dombja. Ez a Várhát legendás hely a Nagyréten. Valószínű az egyetlen kunhalom a Nagyrétben. Fontos menedék volt ez az ősi vízi világban, mert a Nagyrétben az Ellésparton kívül csak itt volt árvíz mentes kiemelkedés. A holtág gyékényeseiben, harmatkásáiban aktív a madárélet. Szárcsák, barna rétihéják, szürke gémek, vörös gémek, kis kócsagok, bakcsók, kanalas gémek, fekete gólyák gyakorinak számítanak. A holtágat jó állapotú füzes kíséri. 6. pihenőhely Szakadás (4.0 km) A Köröszugi szivattyúház jobb kéz felöl tűnik fel. Előttünk a gát által átszelt Ős-Körös-torok két ága: a mentett oldalon a füzessel benőtt Dög-Körös, míg a hullámtéren, a gáttal párhuzamosan a Szakadás. A szivattyúháznál a hullámtérbe egy út vezet, amely mentén a Szakadás partjára juthatunk le. Ha csendben maradunk szürke gémeket, kis és nagy kócsagokat, fekete gólyákat, bakcsókat láthatunk. Az út tovább halad a fűz-nyár ligetben. Az út a Körös folyó partjára vezet. Augusztusban sok fekete gólyát látni erre. A gát mentén nyáron igen sok a védett réti iszalag. A tanösvény befejező része a gáton halad. Bal kéz felől csodálatos kubikerdő sor található koros fehér füzekkel és fekete nyárakkal. A mély kubikokban nyár végéig áll a víz jó táplálkozó helyet biztosítva a szürke gémek és kis kócsagok számára. A nyár végére kiszáradó kubikerdőben a védett tisza-parti margitvirág is előfordul. Jelentkezni lehet: TOURINFORM CSONGRÁD Telefon/fax: 06-63/570-325 E-mail: csongrad@tourinform.hu Túravezetők: Deák József Sebő László

Képek


 

Lovas csillagtúra (2 nap, lóháton)

Adatok


Ismertető: 1. nap Látogatás a Csaj-tóhoz (50 km). • Az útvonal szántókon, legelőkön, erdőszakaszokon keresztül vezet, hosszan a Tisza-gát és az ártéri erdő közötti füves területen. Így lehetőség nyílik arra, hogy a hátasokkal az erdei átkeléstől hosszabb vágtaszakaszokig mindenféle jármódba és kalandba belekóstoljanak. • A Csaj-tónál „tábor" verés, a friss levegő és az intenzív mozgás gerjesztette farkasétvágy csillapítása a természetben elfogyasztott ebéddel. Kis pihenés után vízi- és partimadarak több tucatnyi faja csodálható meg a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által felállított, nádfallal álcázott megfigyelő helyről. 2. nap A Tisza-Körös-zugi gyalogtúra útvonalának bejárása (40 km). • Körös-toroki strand, majd a Pontonhídon átkelve kalandozás a Tisza-Körös-zugi túraútvonalon • Pihenő a Mámairéti holtágnál. Rövidebb lovastúrák (2-4 óra): Labodár-kör (17 km, lóháton): A Pejkótól szántóföldi dőlő utakon mezei pacsirták dallamos énekének kíséretében gyorsan elérik a felgyői gátőrházat. Csanytelek irányába kanyarodva az ártéri erdővel párhuzamosan haladva remek, vágtára alkalmas szakaszok vannak. Az ártéri erdőben lépésben érdemes haladni, hogy az erdei pintyek, a cinegék, az őszapók, a barátposzáták, a fülemülék, a füzikék kórusát ne zavarják meg és élvezhessék éneküket. A fásszárúak között a magyar kőris, a zöldjuhar és a gyalogakác a leggyakoribb. A fákra felkúszó vadszőlő, az iszalag, és az ebszőlőcsucsor „őserdei" hangulatot áraszt. A fák koronáján átszűrődő fényért az aljnövényzet fajai küzdenek: szeder, kis bojtorján, szerbtövis bojtorján, subás farkasfog, de akadnak itt gyógynövények is, mint a fekete nadálytő, az óriás csalán, a lósóska. A labodári résznél gyékénnyel, mocsári nőszirommal övezett vízállásos területhez érkeznek. A fákon gyakran ricsajozó kormoránok egyensúlyoznak szürke gémek, kiskócsagok társaságában. A dús vízparti növényzetben szárcsák, récék, vízityúkok kutatnak élelem után. A sekélyebb vízben kanalasgém pásztázza a tófenék iszapját fáradhatatlan szorgalommal. Ezt a lelket gyönyörködtető hangulatot még fokozza, hogy a ló hátán ülve szinte a természet részének érzi magát az ember. Az erdőből kiérve a felgyői alsómajor magas kéménye jelzi a következő úti célt. A Pejkó felé haladva mezőgazdasági területek földútjain és szikes ősgyepeken lovagolva érnek vissza a lovardába. Bortúra a csongrádi Öregszőlőkhöz (1 nap, lóháton vagy szekéren) Útvonal: Pejkó Panzió – föld- és dűlőutakon keresztül juthatnak el a „Vashídhoz" – a Tisza-gáton végig – Körös-toroki strand – Pontonhíd Csépa irányába – Öreg szőlők – borkóstolás – visszatérés a Pejkó Panzióba. Körös-torok kör (16 km, lóháton vagy szekéren) Útvonal: Pejkó Panzió – Tó a Pejkó mögött – „Vashíd" – Gátőrház – Tisza gát – Körös-toroki strand – Bökény-alj – György-víz – Aranyszigeti holtág – Serház-zugi holtág – Csongrádi sportpálya – Csárda – Pejkó Panzió. Jelentkezni: Pejkó Lovas Panzió 6640 Csongrád, Tanya 95. 06-70/331-3455, 06-70/331-3458 www.pejkopanzio.hu info@pajkopanzio.hu

Képek


 

Ökotúrák - Tematikus túraútvonal lehetőségek a Csongrád környéki vizes élőhelyekre

Adatok


Ismertető: 1. Csongrád – pontonhíd – Tisza bal parti hullámtéren keresztül vezető csépai műút – Tisza-gát – Elléspart – Csongrád Útvonal hossza (oda-vissza összesen): 12 km Program lehetőségek: • Pontonhíd történetének bemutatása • Június 10-20 között a tiszavirágzás megfigyelése (a Tiszavirág fejlődésének ismertetése) • Külső- és Belső-Elléspart megtekintése, történetének ismertetése • Belső-Ellésparton a Tisza hullámterén található, a XI. században épült Ellésmonostor régészeti feltárási munkálatainak megtekintése • Kiselőadás a monostor történetéről, a feltárás eddigi kultúrtörténeti leleteiről • Csongrád Nagyréti Természetvédelmi Terület feltárása eddigi eredményeinek és természeti értékeinek ismertetése • Védett és fokozottan védett madárfajok, védett és nem védett növényfajok megfigyelése, meghatározása a Nagy-Gombás nevű holtágnál, fotózás, videó és magnófelvételek, feljegyzések készítése, madárhangok rögzítése diktafonnal • Fafajok és életkoruk meghatározása • Vízszennyezettség mérési vizsgálatok (Tisza, holtágak) RQflex műszerrel és gyors tesztekkel (pH, nitrit, nitrát, foszfát, ammónium értékek meghatározása), vízhőmérséklet, vízmélység mérése - mérési eredmények rögzítése, összehasonlítása a korábbi adatokkal • Lófogó-sziget, Ellésparti Holt-Tisza története, a holtág madár és növényfajainak beazonosítása határozó könyvek, távcső segítségével • Tisza szabályozás, holtágak kialakításának története, kubikosok munkája • Árvízi emlékoszlop megtekintése • A gát két oldalán kialakult növényzónák megfigyelése, az ott található növényfajok meghatározása • Igény esetén az útvonalhoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi feladatlapok kitöltése 2. Csongrád – Tisza bal partján húzódó gát – Szakadás (holtág a hullámtéren) – Körös folyó – Fekete v. Dög Körös (holtág) – Rázsonyi-Holt-Körös – csépai műút – Csongrád Útvonal hossza (oda-vissza összesen): 20 km Program lehetőségek: • Csomós feketenyár, természet közeli és telepített erdő bemutatása • Fák életkorának meghatározása • Kubikgödrök növény és állatvilágának megfigyelése, fajok határozása • Kora reggeli, vagy késő esti madárvonulás megfigyelése a Szakadás nevű holtágnál • Nádasok élővilágának megfigyelése • Vízszennyezettség mérési vizsgálatok, az adatok összehasonlítása az előző évi adatokkal • Védett növények (réti iszalag, sulyom, rucaöröm) bemutatása, növény és állatfajok meghatározása • Fotózás, videofelvételek, rajzok, feljegyzések készítése • Hullámtéri és mentett oldali rétek élővilágának összehasonlítása • Június végén a fahídról a tiszavirágzás, ősszel a kubikgödrök partján a tiszaparti margitvirág megfigyelése • Igény esetén az útvonalhoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi feladatlapok kitöltése 3. Csongrád – pontonhíd – csépai műút – Mámairéti-Holt-Tisza – Csongrád Útvonal hossza (oda-vissza összesen): 20 km Program lehetőségek: • Várháti dombon Attila legendájának ismertetése • Madár és növényvilág felmérése, fajok meghatározása • Szántóföldi növények bemutatása, meghatározása • Gyomnövények meghatározása • Védett vízi növények (sulyom, rucaöröm) bemutatása • Vízszennyezettség mérési vizsgálatok, a mérési adatok összehasonlítása az előző évi adatokkal • Nádasok élővilága – szakmai kiselőadás • Fotózás, videofelvételek, rajzok, feljegyzések készítése • Madárhangok rögzítése diktafonnal • Igény esetén az útvonalhoz kapcsolódó környezet- és természetvédelmi feladatlapok kitöltése 4. Csongrád (Tisza jobb partja) – Művésztelep – Szőlőhegy – Bokrosi víztározó (halastó) – Bokros-puszta és holtágai – Csongrád Útvonal hossza (oda-vissza összesen): 25 km Program lehetőségek: • Norton és ásott kutak nitrát szennyezettségének mérése a Szőlőhegyen. ahol a vegyszerhasználat miatt igen magas a kutak nitrát tartalma és ezért emberi fogyasztásra nem alkalmas. A mérési adatok összehasonlítása az előző évi adatokkal. • Kiselőadás: Miért veszélyes a nitrátos víz a csecsemőkre és a felnőttekre? • Partifecske telep megfigyelése a Tisza oldali homokbánya területén • Víztározó, holtágak, pusztai életközösség tanulmányozása, madarak, növények meghatározása • Fotózás, videofelvételek, rajzok, feljegyzések készítése • Csongrádi Művésztelep meglátogatása, ismerkedés a Tisza menti tájat megörökítő művészekkel és alkotásaikkal 5. Csongrád (Tisza jobb partja) – Bútorgyár melletti bányatavak – Serházzugi-Holt-Tisza – Körös-torok Útvonal hossza (oda-vissza összesen): 20 km Program lehetőségek: • Vízszennyezettség mérési vizsgálatok, a mérési adatok összehasonlítása az előző évi adatokkal. • Aranyszigeti erdő bemutatása, fafajok meghatározása • Tisza hullámterén természet közeli fűz-nyár ligeterdő élővilágának megfigyelése, faj meghatározások • A gát oldalán védett növényfaj – a réti iszalag – bemutatása • Nádasok élővilága, különös tekintettel a védett madárfajokra • Körös-toroki üdülőterület, mint átalakított környezet és a természetes hullámtéri erdők összehasonlítása • Zajszint mérések • Meteorológiai mérőműszerek használata • Fotózás, videofelvételek, rajzok, feljegyzések készítése • Csongrád belváros műemlék házainak és berendezéseinek megtekintése • Belvárosi kiserdő bemutatása • A belvárosi Szent János kút megtekintése – vízminőség vizsgálattal egybekötve Megjegyzés minden fenti programhoz: • Kerékpártúrák esetén a biztonságos közlekedés érdekében követelmény a KRESZ előírásainak megfelelő műszaki állapotú kerékpárral történő megjelenés (a túravezetők gondoskodnak a KRESZ szabályok ismertetéséről, túra közben kisebb műszaki hibák javításáról). Igény esetén lehetőség van KRESZ lapok kitöltésére, kerékpáros ügyességi versenyek lebonyolítására. • A fenti programokból tetszőlegesen is lehet válogatni, az 1-3. pontban felsorolt programlehetőségek kapcsolódnak a „Csongrád, Köröszugi túraútvonal"-hoz, az ott kialakított pihenőhelyekhez. A szakvezetéssel összekapcsolt programok előzetes időpont egyeztetéssel az alábbi elérhetőségeken rendelhetők meg: TOURINFORM CSONGRÁD Telefon/fax: 06-63/570-325 E-mail: csongrad@tourinform.hu A túravezetés díja: 300 Ft/fő Túravezetők: Deák József Sebő László

Képek