Csongrádi Települési Értéktár
Serházzugi Holt-Tisza Serházzugi Holt-Tisza

Serházzugi Holt-Tisza

 

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: természeti környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád városától dél-délkeleti irányban található. Megközelíthető: Szentesi út, Sport utca. Nevezik Serházzugi Holt-Tiszának is.

Értéktár megnevezése: települési           

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Az első gát, melyet Csongrádnál építettek, 1841-ben a Bökény nevű részt védte meg. A gátépítések során szűnt meg a Tisza serházi ága, s maga a Serház-sziget is. Nagyobb munkák az 1880-as években következtek, ekkor készült el a Körös-toroktól a vasúti hídig tartó átvágás, mely után egy ideig a régi mederben is folyt még a Tisza vize. Majd egy idő után a holtág két végét kőalapú töltéssel zárták el, s a lefűzött ág neve lett Holt-Tisza. A patkó alakú holtág a Tisza-szabályozás során az 1856. évi munkálatokkal megkezdett 84. számú átmetszés következtében alakult ki. A jobb parti ármentesített területen húzódik, közigazgatásilag Csongrád városhoz tartozik. Hossza 7,5 km, átlagos szélessége 174 m, területe 130 ha, vízmélysége átlagosan 2 m, víztérfogata 2,6 millió m3. A medret keresztező áttöltések a holtágat három bögére osztják. Legnagyobb az 5 km hosszú Alsó böge, míg az Aranyszigetet körülfogó középső böge 1,4 km, a Györgyvíznek nevezett felső böge 1,1 km hosszú. Feliszapoltsága közepes mértékű, felszínét 20-25%-ban nád és sás borítja. Vizének minősége a kommunális és ipari szennyvizek kirekesztése óta jelentősen javult, a folyamatos gondozásnak köszönhetően állandó.  Jelenleg csak termál csurgalékvizek jutnak a holtágba, de megkezdődtek az ezek kirekesztést célzó munkák is. Az élő Tiszával nincs közvetlen kapcsolata, intézményesen nem tölthető fel tiszai vízzel, belvizek, csapadékvizek és szivárgó vizek táplálják. Leüríthető az alsó végén lévő Kisréti szivattyútelepen keresztül. Rendeltetése: csapadékvíz-befogadás, belvíztározás, öntözővíz-tározás a helyi igények kielégítésére, horgászat, halászat, nádgazdálkodás, vízisportolás, üdülés. Nem tartozik természetvédelmi területhez, de kiemelkedő tájképi adottságai és az Alsó böge gazdag élővilágának génmegőrzési jelentősége miatt védettségre érdemes. Kialakult egy sajátos élővilág, nádassal, madárvilággal. A sportolásnak, szabadidős tevékenységeknek, kikapcsolódásnak is teret ad a holtág.

Indoklás az értéktárba felvétel miatt:

Változatos élővilágú, sportolásra, horgászatra kiválóan alkalmas vízterület, melyben óriási lehetőségek vannak még. Szinte egyedülálló a megmaradt Arany-sziget a holtág Bökény felőli részén. A város célja a természeti kincs megóvása. Méltó arra, hogy megyeszerte ismertté váljon a lehetőségeivel együtt.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

Csongrád tavai, holtágai. Térkép. Tari László Múzeum Történeti Adattára 13-2008.

DEÁK JÓZSEF – DEÁK JÓZSEF ÁRON: Csongrád tiszántúli ártéri erdő és a közeli holtágak természeti értékei (kézirat 1993)

HAJDU DEZSŐ: Serházzugi-holtág jelene és jövője, Csongrád újság 1992. január 24. 3.

Tisza-völgyi holtágak (Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium Budapest 1995, szerk.: Dr. Pálfai Imre) 22-24, 27-28, 83-85.