Csongrádi Települési Értéktár
Jogi környezet Jogi környezet

Jogi környezet

 

A magyar országgyűlés 2012. április 2-án elfogadta A magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt. Ennek végrehajtásáról a 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet intézkedik.

A törvény célja számbavenni és dokumentálni nemzeti értékeinket, és ebből külön adatbázist alkotni. A törvény szerint az összegyűjtött értékeket közkinccsé kell tenni, gondoskodni kell ezen értékeknek megismertetéséről. A gyűjtőmunkát a lehető legszélesebb körre kell kiterjeszteni. Az összegyűjtött nemzeti értékekből a Hungarikum Bizottság létrehozza a Magyar Értéktárat, melynek az elemeiből választják majd ki az ún. hungarikumokat. E mellett a törvény célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek és hungarikumok fönnmaradását és védelmét ezzel is erősítve a nemzeti tudatot.

Csongrád  Város Közgyűlésének határozta értelmében Csongrádon  is megalakult az értéktár bizottság, melyet az Önkormányzat. A bizottság föladata, hogy a Csongrád város területén lévő nemzeti értékeket a törvény által megszabott kategóriák szerint azonosítsa és nyilvántartásba vegye. A kategóriák a következők:

- agrár és élelmiszergazdaság
- egészség és életmód
- épített környezet
- ipari lés műszaki megoldások
- kulturális örökség
- sport
- természeti környezet
- turizmus és vendéglátás

Bárki kezdeményezheti nemzeti értéknek a Csongrádi értéktárba való fölvételét. A kezdeményezés ingyenes és Csongrád város polgármesteréhez kell 
elektronikus úton vagy elektronikus adathordozón benyújtani a kormányrendeletben található nyomtatványminták szerint.

Az értéktárba való fölvételről a Csongrádi Értéktár Bizottság dönt. Az arra érdemeseket fölvételi javaslattal továbbküldi a Csongrád Megyei Értéktár Bizottságba.

 Törvényi, rendeleti háttér:

2012. évi XXX. Törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

A 114/2013. (IV.16.) Kormányrendelet a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról