Csongrádi Települési Értéktár
Javasoljon Ön is! Javasoljon Ön is!

Javasoljon Ön is!

A város közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott érték Csongrádi Települési Értéktárba történő felvételét bárki kezdeményezheti. 

A Csongrádi Települési Értéktár Testület kéri a csongrádi lakosokat, civil és társadalmi szervezeteket, hogy a települési értéktárba felvételre érdemes értékeket gyűjtsék össze és javaslataikat terjesszék a Testület elé. A szakmai testület örömmel fogad minden ötletet, elképzelést és köszönettel fogadja a támogató együttműködést.  


A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái:

a) agrár- és élelmiszergazdaság
b) egészség és életmód
c) épített környezet
d) ipari és műszaki megoldások
e) kulturális örökség lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek
f) sport
g) természeti környezet
h) turizmus és vendéglátás


A javaslattétel szabályai:


1. Helyi értékké nyilvánításra a Csongrádi Települési Értéktár Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalban leadva, írásban bárki javaslatot tehet, amelyet indokolni, szükség és lehetőség szerint dokumentálni köteles. A javaslattétel tartalmára és formájára vonatkozóan a 114/2013. (VI. 16.) Korm. Rendelet 6. § (4) bekezdése, továbbá 1. sz. melléklete az irányadó.

2. A beérkezett javaslatot a Csongrádi Települési Értéktár Bizottság vizsgálja meg, a javaslattevőt szükség szerint hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a javaslattevő a hiánypótlásnak a megállapított határidőig nem tesz eleget, a Testület érdemi tárgyalás nélkül az indítványt elutasítja. Az elutasítás nem akadálya annak, hogy a javaslattevő az értéktárba történő felvételt ismételten indítványozza.

A javaslattételhez kérjük töltse le a következő dokumentumot, majd töltése ki, majd a mellékelt Nyilatkozatot is kitöltve zárt birítékban a Csongrádi Települési Értéktár Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatalban legyen szíves azt leadni.

Letölthető dokumentumok Letölthető dokumentumok
Mappa Mappák száma Dokumentumok száma
0 eredmény megjelenítése.

2 eredmény megjelenítése.