Csongrádi Települési Értéktár
Csongrádi halászházak Csongrádi halászházak

Csongrádi halászházak


A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: épített környezet

A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Csongrád város területének keleti részén, a Belváros nevű városrész egy részén.

Csongrád, Gyökér u. 1., 17., 19.; Öregvár u. 34.,37., 39., 45., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 57./B, 58., 60.;
Ék u. 1., 18.

Értéktár megnevezése: települési           

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:

Csongrád legrégebbi városrésze a Tisza dél-nyugatról keletre kanyarodó ágában található. A folyó és a Bökény nevű településrész egykori mocsaras, nádas területe védelmet nyújtott az itt lakóknak. Azonban a természeti adottságok a település fejlődésének irányát is megszabták, ezáltal a terjeszkedés csak nyugat felé vált lehetségessé. Az évek során a város központja is áthelyeződött. A halászházak a régi Belsővárosban, Belvárosban helyezkednek el, az elnevezés utal a mai központhoz viszonyított elhelyezkedésére.

 

A halászházak alapjai néhol akár 200-300 évesek is lehetnek. Sokáig csak a nádfedelet cserélték időnként, ennyi volt a felújítás, hiszen a falak igen tartósnak bizonyultak. Vesszőből, sárral tapasztották az ún. paticsfalat. Később a vertfal terjedt el, ami deszkák közé rakott törekből, pelyvából és földből kevert anyagból állott. Szigetelőnek nádréteget használtak. Majd a vályog is fontos anyag volt, melynél agyagos sárba szalmát és töreket kevertek, s azt vályogvetővel formázták tégla alakúra. A belvárosi házak többségét halász- majd a 19. század közepétől kubikoscsaládok is lakták. A házak falát fehérre meszelték, az alját pedig kátránnyal húzták el, mely jól védte a falat a víztől, nedvességtől. A műemlékileg védett halászházak száma 37, melyek közül több magántulajdonban van.

Az értéktárba Csongrád Város Önkormányzata és az állam tulajdonába lévő házak felvételét javasoljuk az alábbi címek szerint:

Gyökér u. 1., 17., 19.

Öregvár u. 34., 37., 39., 45., 49., 50., 51., 52., 53., 55., 57./B, 58., 60.

Ék u. 1., 18.

Külön említést érdemel a Gyökér u. 1. szám alatti múzeumház, melyben a korabeli halász- illetve kubikosház berendezése, használati tárgyai láthatók. A többi épület 2014. év végére egy nemzetközi pályázatnak köszönhetően megújult. Egy-egy házban a hagyományos foglalkozások, kézművességek kerülnek bemutatásra, így többek között halászat, kovács, fazekasság, kosárfonás, horgolás, tojásfestés tevékenységével ismerkedhetnek meg a látogatók.

Indoklás az értéktárba felvétel miatt:

Az Alföldön egyedülálló a 37 házból álló népi műemlékegyüttes, mely őrzi az évszázadokkal ezelőtti építkezés kultúráját, az utcaképet.

Az épületek közül néhány turisztikai jelleggel hasznosított, vendégházakként működnek. Az Értéktárba történő felvételük esetén még nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot, valamint a Csongrádra látogatók saját maguk is betekintést nyerhetnek abba az életmódba, amelyek között elődeink éltek, melyekhez hozzájárulnak a műemlékvédelem alatt álló épületek.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):

GEÖNCZEÖL LÁSZLÓ – JUHÁSZ JÁNOS: A Gyík utca 16. alapján az ópusztaszeri halászház terve, berendezési vázlata. 1980. Tari László Múzeum Néprajzi Adattára (a továbbiakban: TLMNA) 98-88.

JUHÁSZ JÁNOS: Az ópusztaszeri halászház, pontosabban az Ópusztaszeren berendezett csongrádi halászház tervei. TLMNA 97-88.

JUHÁSZ JÁNOS – LELE JÓZSEF IFJ. – SZŰCS JUDIT: Az Ópusztaszer-Emlékparkban felállított halászház berendezése és ismertetése. 1980-1984. TLMNA 25-86.

SZŰCS JUDIT: A csongrád-belsővárosi tájház. Honismeret Csongrád megyében (1969-2011). TCsmt. XXXIX. Szerk.: Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna – Gergelyné Bodó Mária. Csongrád Megyei Honismereti Egyesület. Szeged, 2011. 158-160. TCsmt. = Tanulmányok Csongrád megye történetéből.

SZŰCS JUDIT: A csongrádi halászház. Magyar Múzeumok 2001/3. 39-40.

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=3336

http://muemlekem.hu/muemlek?id=3337

http://www.csongrad.hu/page/belvaros

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_magyar_%C3%A1llam_tulajdon%C3%A1ban_%C3%A1ll%C3%B3_m%C5%B1eml%C3%A9kek_list%C3%A1ja_Csongr%C3%A1d_megy%C3%A9ben